Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Полянська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04403605) був реорганізований і увійшов до складу Волочиської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Поляни
Волочиський район, Хмельницька область

37 сесія

УКРАЇНА

     ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ   ВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН

 ПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

  шосте скликання

       Р І Ш Е Н Н Я

 Від 06 липня 2015 року                    с. Поляни                             № 1

 

Про внесення змін до сільського

бюджету на 2015 рік.

                    На підставі висновку сільської ради від 03.07.2015 року про фактичне

перевиконання дохідної частини загального фонду, відповідно до розділу 1 пункту 23

 ст. 26, 28  Закону України “ Про місцеве самоврядування  в Україні”  сесія сільської ради

                                        ВИРІШИЛА:

   1          На  основі офіційного висновку від 03.07.2015 року про фактичне перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету за  шість місяців 2015 року, збільшити план надходжень до сільського бюджету в загальній сумі 80000.00 грн. в тому числі: 18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників на суму 80000.00 грн.

  2.      Збільшити видатки сільського бюджету за рахунок перевиконання дохідної

           частини загального фонду на суму 80000 грн., а саме:

            КФК 100203 “  Благоустрій міст, сіл, селищ”

            КЕКВ 2240 на суму 12000.00 грн.

            КФК 110204 “ Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу”

            КЕКВ 2111 на суму 2000,00 грн.

            КФК  110204 “Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу”

            КЕКВ 2120 на суму 726,00 грн.

             КФК 010116 “ Органи місцевого самоврядування “

             КЕКВ 2111 на суму 3500,00 грн.

             КФК 010116 “ Органи місцевого самоврядування “

             КЕКВ 2120 на суму 1271,00 грн.

             КФК 070101 “ Дошкільні заклади освіти”

             КЕКВ 2111 на суму 3000,00 грн.

             КФК 070101 “ Дошкільні заклади освіти”

             КЕКВ 2120 на суму 1089,00 грн.

             КФК 070101 “ Дошкільні заклади освіти”

             КЕКВ 2210 на суму  6805,40 грн.

             КФК 170703 “ Видатки на проведення робіт, пов’язаних  із будівництвом

             реконструкцією , ремонтом та утримання вулиць і доріг “

             КЕКВ 2240 на суму 47558,60 грн.

 

                     КФК 110201 “ Бібліотеки”

                     КЕКВ 2111 на суму 1500, 00 грн.

 

                     КФК 110201 “ Бібліотеки”

                     КЕКВ 2120 на суму 550, 00 грн.

 

3         Внести зміни до кошторисних призначень на 2015 рік, відповідно до довідок про

            зміни до річного розпису асигнувань бюджету ( кошторису) на 2015 рік. ( Довідки

            додаються).

4.         Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань планування

             бюджету та фінансів.

   Сільський голова                                              І.В. Стриковський

 

  УКРАЇНА

    ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ   ВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН

 ПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

                                                        

                                                           шосте скликання

  Р І Ш Е Н Н Я

 Від 06 липня 2015 року                    с. Поляни                       № 2

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земель

с. Канівка Полянської сільської ради

Волочиського району Хмельницької області.

         Відповідно до ст. 23 Закону України від 11.12.2003 року № 1378 IV “Про місцеве

самоврядування в Україні “ та частини 2 ст. 23 Закону України “ Про грошову оцінку

земель”, інші документи, сесія сільської ради

                                            ВИРІШИЛА :

       1. Затвердити технічну документацію з нормативно грошової оцінки земель в

населеному  пункті с.  Канівка,  Полянської сільської ради Волочиського району Хмельницької області.

       2.  Проводити щорічну індексацію  нормативної грошової оцінки згідно вимог

законодавства.

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову

Стриковського І.В.

            Сільський голова :                              І.В.  Стриковський

 

 

  УКРАЇНА

    ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ   ВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН

 ПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

                                           шосте скликання

                                                  Р І Ш Е Н Н Я

 Від 06 липня 2015 року                    с. Поляни                       № 3

Про затвердження технічної документації

з нормативної  грошової оцінки земель

с. Петрівка  Полянської сільської ради

Волочиського району Хмельницької області.

         Відповідно до ст. 23 Закону України від 11.12.2003 року № 1378 IV “Про місцеве

самоврядування в Україні “ та частини 2 ст. 23 Закону України “ Про грошову оцінку

земель”, інші документи, сесія сільської ради

                                            ВИРІШИЛА :

       1. Затвердити технічну документацію з нормативно грошової оцінки земель в

населеному  пункті с.  Петрівка,  Полянської сільської ради Волочиського району Хмельницької області.

       2.  Проводити щорічну індексацію  нормативної грошової оцінки згідно вимог

законодавства.

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову

Стриковського І.В.     

      Сільський голова :                              І.В.  Стриковський

 

  УКРАЇНА

    ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ   ВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН

 ПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

                                            шосте скликання

                                 Р І Ш Е Н Н Я

 

 Від 06 липня 2015 року                    с. Поляни                       № 4

Про місцеві податки на 2016 рік.

                              Керуючись Податковим кодексом України, Законом України “ Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів  України щодо податкової реформи” від 28.12.2014 р., пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, сесія сільської ради

                                                           ВИРІШИЛА :

                    1. Встановити на території Полянської сільської ради місцеві податки на

                        2016 рік та затвердити їх ставки:

 1.1 Податок на майно ( Додаток 1) який складається з :

                      - Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ( Розділ 1).

                      - Транспортного податку ( Розділ 2);

                      - Плати за землю ( Розділ 3).

                      - Єдиний податок ( Додаток 2);              

                    2. Вважати Додатки 1,2 невід’ємною частиною цього рішення.

 

                    3. Термін чинності цього рішення до 31 грудня 2016 року.

        

                    4. Контроль за виконанням даного рішення здійснює виконавчий  комітет

                       сільської ради та Волочиське відділення Хмельницької ДПІ ДФС.

 

 

 

 

 

               Сільський  голова                                    І.В. Стриковський

 

 

Додаток  1         

до рішення сесії сільської ради

№4  від 06 липня 2015 року

 

ПОДАТОК НА МАЙНО

Розділ 1. Встановлення ставок податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки.

 

 1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості на території Полянської сільської ради.

1.2 Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

1.4. Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням  сільської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в тимчасових спорудах комерційного призначення та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути ( положення), яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті в яких здійснює діяльність,

засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади ( притулки, інтернати, лікарні), крім об’єктів нерухомості в яких здійснюється виробнича та господарська діяльність    ;

          й)  об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів, та їх підприємств;

1.5. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

1.6. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

1.7. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

1.8. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 70 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 150 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 220  кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

1.8.1 Полянська сільська рада встановлює пільги з податку, що сплачується на території Полянської сільської ради, з об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб малозабезпечених категорій громадян, виходячи з їх майнового стану та рівня доходів відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям»,виключноза умови надання відповідних довідок, виданих уповноваженими установами.

1.8.2 Встановлюються пільги з податку, що сплачується на території сільської ради, з об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути яких зареєстровані у встановленому законом порядку, а також для установ та підприємств комунальної форми власності територіальної громади Полянської сільської ради, засновником яких є Полянська сільська рада.

1.8.3.Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

 • об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої цим рішенням;
 • об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

1.9. Ставки податку на 2016 рік:

Для житлової нерухомості:

1.9.1 Встановити, що для об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, ставки податку на нерухомість становлять:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – 1% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – 1% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) – 1мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування

1.9.2 Ставки податку для об'єктів житлової  нерухомості, що перебувають у власності  юридичних осіб, встановлюються  у розмірі 1% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

Для нежитлової нерухомості:

1.9.3 Ставки податку для об’єктів  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, встановлюються у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр:

 

а) будівлі торговельні - 0,5 %                                              б) гаражі – 0,5%;

 в) господарські (присадибні) будівлі – 0%;                        г) інші будівлі –1 %. 

 

1.9.4  Ставки податку для об’єктів  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, встановлюються у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр:

 

а) будівлі торговельні - 0,5%                             б) гаражі – 0,5%;

в) господарські присадибні будівлі -0%           ґ) будівлі промислові та склади – 1%;

д) інші будівлі – 1%.

1.9.5 Пільгові категорії платників, передбачені підпунктами 1.8.1, 1.8.2 пункту 1.8 звільняються від сплати податку для об'єктів житлової та/або  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб.

1.10. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

1.11. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості.

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого 
згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 Податового кодексу України, та відповідні платіжні реквізити Полянської сільської ради за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

1.12. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на  1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

1.13. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з
1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив
право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

1.14. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта оподаткування і зараховується до сільського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

1.15. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

 

 

Розділ 2. Транспортний податок

 

2.1. Платниками транспортного податку на території Федірківської сільської ради є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 2. є об’єктами оподаткування.

2.2. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

2.3. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

2.4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до  пункту 2.2.

2.5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

2.6. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

2.7. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

2.8. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 
січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому  статтею 46 Податкового кодексу України з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

2.9. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

2.10. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

2.11. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

2.12. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

Розділ 3. Плата за землю

 

3.1 Платниками податку є власники земельних ділянок та землекористувачі у межах Полянської сільської ради.

3.1.1 Полянська сільська рада встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на території сільської ради.

До 25 грудня року, що передує звітному, рішення сільської ради щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам подаються відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

3.1.2 Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи лише у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 

3.2 Об'єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні.

 

3.3 Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок, затверджена рішенням сесії Полянської сільської ради №2 від 06.07.2015р. “ Про затвердження технічної документації з нормативно грошової оцінки села Канівка”, №3 від 06.07.2015р. “ Про затвердження технічної документації з нормативно грошової оцінки села Петрівка ”та рішенням сесії Полянської сільської ради №1від 19 травня 2010 року «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села  Поляни» , з урахуванням коефіцієнта індексації.

 

3.4 Ставки земельного податку

   3.4.1.Ставка податку за земельні ділянки, в межах житлової забудови, нормативна грошова оцінка яких проведена, встановлюється у розмірі 0,03% від їх нормативної грошової оцінки.

    3.4.2.Ставка податку встановлюється за сільськогосподарські угіддя, а саме:

. рілля — 0,1 %;

 сіножатті — 0,1 %;

 пасовища — 0,1%;

 багаторічні насадження — 0,03%;

     3.4.3.Ставка податку на земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено,

встановлюється в розмірі 1,0 % від нормативної грошової оцінки, за винятком земельних  

 діляноксільськогосподарських угідь ( незалежно від місцезнаходження ).

   3.4.4.Ставка податку встановлюється у розмірі 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

   3.4.5.Ставки податку за земельні ділянки різного цільового призначення, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюються у розмірі 1,0% від нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.

 

3.5. Пільги на земельний податок

3.5 Від сплати земельного податку звільняються наступні категорії фізичних осіб:

 - інваліди першої і другої групи;

- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

- пенсіонери (за віком);

- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

- фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

-  учасники Антитерористичної операції.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для вказаних категорій фізичних осіб, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

- для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) - не більш як 0,25 гектара;

- для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

- для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

Від сплати податку звільняються на період дії  єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок  в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

3.6 Від сплати земельного податку звільняються наступні категорії юридичних осіб:

-  з 01.01.2016 по 31.12.2016р.  дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади комунальної форми власності, заклади культури, освіти, охорони здоров`я, соціального захисту, фізичної культури та спорту місцевої ради, заповідники, в т.ч. історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної форми власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні ї зоологічні парки, пам’ятки природи, заповідні урочища та парки – пам’ятки  садово-паркового мистецтва, органи держвної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури , заклади, установи та організації, спеціалізовані  санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих,  військові формування, утворені відповідно до законів україни, Збройні сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевимх бюджетів;

- санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

- громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством.

3.7 Не сплачується земельний податок за:

- землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

- земельні ділянки кладовищ;

- земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

3.8  Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

 Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникненняправа власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

3.9 Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій деклараціїна поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у  податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

У разі надання в оренду земельних ділянок, окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно. 

 

3.10.Орендна плата

3.10.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

3.10.2.  Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

3.10.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

3.10.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

3.10.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди на підставі затверджених Полянською сільською радою річних ставок орендної плати за землю (у відсотках від нормативної грошової оцінки земельної ділянки), але річна сума платежу:

- не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

- не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки

 3.10.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

 

Секретар сільської ради                                Г.В. Басистюк

 

 

 

Додаток 2          

до рішення сесії сільської ради

№ 4 від    06 липня 2015 року

 

Встановлення ставок єдиного податку

 1. Платниками єдиного податку на території Полянської сільської ради є суб'єкти малого підприємництва – фізичні та юридичні особи з податковою адресою у межах Полянської сільської ради Волочиського району Хмельницької області, які відповідають вимогам спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності,  і які самостійно обрали даний спосіб оподаткування доходів та отримали свідоцтва платника єдиного податку.
 2. Полянською сільською радою встановлюються ставки єдиного податку для першої і другої груп платників. Ставки єдиного податку для платників першої - другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
 3. Платники єдиного податку першої групи - це фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

Для першої групи платників  встановлюються ставки єдиного податку у розмірі 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць.

4. До другої групи платників належать - фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

Вичерпний перелік видів послуг, які розуміються як побутові послуги населенню, що надаються першою та другою групами платників єдиного податку, визначений пунктом 291.7 статті 291 Податкового кодексу України.

Ставки єдиного податку для другої групи платників встановлюються у  розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць.

5.Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік.

6.Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

Секретар сільської ради                                                  Г.В. Басистюк

 

  УКРАЇНА 

 

                             ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ    ВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН

                                                ПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                         ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

                                                                 шосте скликання

 

 Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від 06 липня 2015 року                                    с.Поляни                                             №5

 

Про встановлення ставок акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території Полянської сільської ради на 2016 рік.

 

Керуючись Податковим кодексом України, Законом України «Про внесення  змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів  України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р., Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», пунктом 24 частини першої статті 26 та частиною першою статті 69  Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

 1. Встановити на території Полянської сільської ради на 2016 рік ставку акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у розмірі 5 (п’ять) відсотків від вартості (з податком на додану вартість).
 1. Визначити платниками акцизного податку осіб-суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів на території Полянської сільської ради та підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність.
 1. Термін чинності цього рішення з 1 січня 2016 року до 31 грудня 2016 року.
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

                   Сільський голова                                  І.В. Стриковський

                                                 

                                                                            УКРАЇНА

    ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ   ВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН

 ПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                          ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

                                              шосте скликання

                                                                Р І Ш Е Н Н Я

 Від 06 липня 2015 року                    с. Поляни                             № 6

Про план роботи сільської ради

на ІІ півріччя 2015 року .

 

           Відповідно до п. 7 ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “

сесія  сільської ради ВИРІШИЛА:

1. План роботи  сільської ради на друге півріччя 2015 року затвердити ( план роботи  додається).                                   

Сільський голова                                                       І.В. Стриковський

 

             УКРАЇНА

    ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ   ВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН

 ПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                           ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

                                  шосте скликання

                                         Р І Ш Е Н Н Я

 

 Від 06 липня 2015 року                    с. Поляни                       № 7

 

Про хід виконання Програми” Захисту

і законних прав та інтересів дітей на

2011- 2015 роки.”

       На підставі ст. 43 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,

з  метою захисту прав та інтересів дітей у тому числі дітей — сиріт та дітей

позбавлених батьківського піклування  сесія сільської ради

                    ВИРІШИЛА:

 1. Інформацію сільського голови Стриковського І.В. про хід виконання програми

“ Захисту прав і законних інтересів дітей на 2011- 2015 роки” прийняти до відома

( додається).

 1. Забезпечити ефективність роботи виконкому сільської ради щодо надання соціальних  послуг, спрямованих на підтримку сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань

 депутатської етики законності та правопорядку. 

 

         Сільський голова                                           І.В. Стриковський

 

 

                                                                                         Додаток 1 до рішення № 7 від 06.07.2015

                                                                                      “ Про хід виконання Програми захисту і

                                                                                 законних прав та інтересів дітей на

                                                  2011- 2015 роки”.

                    

                          Проблеми виховання та захисту підростаючого покоління ніколи не втратить своєї актуальності. Основними причинами, що зумовлює дитячу безпритульність

                      та бездоглядність є матеріальна неспроможність окремих дітей, жорстокість форм виховання дітей у сім’ях, низька результативність роботи органів опіки та піклування, неспроможність сім’ї   виконувати виховні функції, внаслідок чого стрімко зростає кількість дітей позбавлення батьківського піклування.

                          Виконком сільської ради своєчасно виявляє соціальний супровід сімей, які

                      неспроможні виконувати виховні функції, надається відповідна допомога,

                      здійснюється юридичний захист. У разі неможливості проживання дітей з батьками забезпечується їх своєчасне вилучення з умов , що загрожують їх життю і здоров’ю  та направлення таких дітей у заклади соціального захисту з метою їх реабілітації та ефективного вирішення питання щодо їх подальшого влаштування. Здійснюється контроль за цільовим використанням отримувачами

                      коштів державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми та допомоги малозабезпеченим сім’ям для забезпечення повноцінного виховання і утримання дітей.

                          Виконання  Програми захисту і законних прав та  інтересів дітей  на території сільської ради дає змогу зменшити  кількість бездоглядних дітей, вивчити, вивчити і розв’язати проблеми  неблагополучних сімей, захистити права і законні інтереси дітей , забезпечити їх соціальну реабілітацію.

 

             Сільський голова                                     І.В. Стриковський

 

                                                                    

 

                                                            У К Р А Ї Н А

                                             ПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                    

                    ХМЕЛЬНИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВОЛОЧИСЬКИЙ  РАЙОН

                          ТРИДЦЯТЬ  СЬОМА СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

                                                     шосте скликання

                                               

                                                       Р І Ш Е Н Н Я 

 

     Від  06 липня 2015 року         с. Поляни                              № 8

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної

документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення)  меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)

для будівництва та обслуговування жилого будинку,

господарських будівель  та споруд та для ведення особистого

селянського господарства з подальшою передачею

у власність  гр.  Довгань Анатолію Володимировичу.

 

   Розглянувши заяву гр. Довгань Анатолія Володимировича, який проживає за адресою: м.Волочиськ вул. Фридрихівська, 9, кв. 101 «Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого  селянського господарства в межах населеного пункту», враховуючи  записи земельного – кадастрової книги про те, що дана земельна ділянка перебувала у користуванні до 01.01.2004 року, керуючись ст.ст.12,13,40,79-1,107,118,121 Земельного Кодексу України, ст..26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні », ст.25 Закону України «Про землеустрій», сесія сільської ради

                                ВИРІШИЛА:

   1.Надати гр. Довганю Анатолію Володимировичу  дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості) загальною площею 0.47 га., в тому числі 0.2500 га. – для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд в селі Поляни, вул. Чапаєва,7 та 0,2200 га. - для ведення особистого селянського господарства у селі Поляни, вул. Чапаєва,7 з подальшою передачею у власність.

  2.Рекомендувати громадянину Довганю Анатолію Володимировичу  звернутись в землевпорядну організацію, яка має ліцензію на виконання землевпорядних робіт, для замовлення технічної  документації із землеустрою на земельну ділянку.

      3.Технічну документацію із землеустрою, на якій проставлені відмітки про Державну реєстрацію земельної ділянки передати на чергову сесію сільської ради для її

затвердження та прийняття рішення про передачу у власність земельної ділянки.  

   4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Стриковського Ігора Вікторовича.

 

  Сільський голова                                                         І.В. Стриковський                                                              

 

                                                            У К Р А Ї Н А

                                                           

                                         ПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                   

                    ХМЕЛЬНИЦЬКА  ОБЛАСТЬ  ВОЛОЧИСЬКИЙ  РАЙОН

                          ТРИДЦЯТЬ  СЬОМА СЕСІЯ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

                                                     шосте скликання

                                               

                                                       Р І Ш Е Н Н Я 

 

     Від  06 липня 2015 року         с. Поляни                              № 9

 

Про затвердження технічної

документації із землеустрою щодо встановлення

(відновлення)  меж земельних ділянок в натурі

(на місцевості) гр. Кубчак Валентину Петровичу

за адресою на території Полянської сільської ради

с. Поляни, вул. Набережна,25

   Розглянувши заяву гр. Кубчак Валентина Петровича, зареєстрованого  за адресою: с. Поляни, вул. Набережна,25  «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  ( присадибна ділянка) в с. Поляни вул. Набережна,25 технічну документацію та витяг з державного земельного кадастру, керуючись ст.ст.12, 79-1,107,118,121,123 Земельного Кодексу України, ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні », ст.25 Закону України «Про землеустрій», ст.21 Закону України «Про державний земельний кадастр», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» сесія сільської  ради

ВИРІШИЛА:

        1.Затвердити Кубчак Валентину Петровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  в натурі  (на місцевості ) загальною площею 0,2500 га. в т. ч. 0.2500 га. за цільовим призначенням  для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  – код 02.01 за кадастровим номером  6820985900:01:003:0131 в межах населеного пункту с. Поляни  вул.

Набережна,25 Волочиського району Хмельницької області за рахунок земель сільськогосподарського призначення ( ріллі).

             2.Передати гр. Кубчак Валентину Петровичу  безоплатно у власність земельну ділянку  загальною площею 0.2500 га. в т.ч. 0,2500га.- для будівництва та обслуговування житлового будинку  за кадастровим номером  6820985900:01:003:0131 в межах населеного пункту с. Поляни  вул. Набережна, 25 Волочиського району Хмельницької області за рахунок земель сільськогосподарського призначення ( ріллі).

           3. Гр.Кубчак Валентину Петровичу звернутись в реєстраційну службу  Волочиського районного управління юстиції для отримання свідоцтва на нерухоме майно.

       4.Секретарю сільської  ради внести необхідні зміни в облікові документи, інформувати Волочиське відділення  МДПІ та на протязі 5 днів завірену копію рішення передати у відділ Держземагентства у Волочиському районі.

          5.Гр. Кубчак Валентину Петровичу виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України.

              

               Сільський голова                                І.В. Стриковський


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua